חברתנו רואה בבטיחות ערך עליון, ומתנהלת תוך הקפדה על נהלי הבטיחות ושמירה על
חיי אדם. בחברה מועסקים בעלי תפקידים בתחום הבטיחות, הממונים לשמירת הבטיחות
באתרי החברה.

בטיחות מעל הכל

חברתנו דואגת כי הפעילות המתקיימת באתריה תיעשה בדרך המבטיחה את בטיחות העובדים ואת בריאותם, תדריכי בטיחות נערכים בתדירות, צוות החברה עובר הכשרות והשתלמויות רבות, צוותי בטיחות מפקחים על הנעשה בכל אתר בניהם, ממונה בטיחות, עוזר בטיחות אתתים ועוד.