יחידות דיור – אשדוד

הקמת 175 יח"ד להשכרה.

המזמין: משרד הבינוי והשיכון

בניית 175 יח"ד כולל ציפויי אבן מיוחדים, מרפסות מיוחדות מקונסטרוקציה ופתוח מסביב.