יחידות דיור – קרית גת

הקמת 90 יחידות דיור.

המזמין: משרד השיכון.

בנייה של שמונה מבנים בני 5 קומות