מבנה סימולציה – הרשות הארצית לכבאות והצלה

מבנה המיועד לאימוני לוחמי האש

המזמין: הרשות הארצית לכבאות והצלה

מבנה המיועד לאימוני לוחמי אש המדמה שריפה בשטח בנוי

במבנה סימולטור אש, מתקן לסימולציית עשן , מערכות בטיחות וחירום וכן מתקני הדמיה שונים

העומדים בתקנים ארופאיים,  בתקן האמריקאי ובתקן יישראלי.