מבנה פנימייה ביה"ס לכבאות

הקמת מבנה פנימייה עבור לוחמי האש בביה"ס לכבאות ראשון לציון

המזמין: הרשות הארצית לכבאות והצלה

מבנה מגורים ללוחמי האש בין 6 קומות בשטח של 5,000 מ"ר ,  מבנה אנרגיה, אנדרטה , כבישים ופיתוח.