מחלקת מיון – בית חולים קפלן

עבודות להרחבה ושיפוץ מיון בית חולים קפלן.

המזמין: שירותי בריאות כללית.

עבודות בינוי גמר ומערכות להרחבת מחלקת מיון בבית חולים קפלן, עבודות מורכבות הכוללות התחברות למערכות פעילות ללא שיבוש הפעילות השוטפת בבית החולים, מערכות גזים רפואיים, הקמת חדרי רנטגן ועוד.