מט"ש – לבנים

הקמת מכון טיהור שפכים שלישוני.

המזמין: החברה לטיפול בשפכים רמת ליבנים בע"מ.

פרויקט טיהור שפכים בשיטת ה BOT אשר מטרתו ליצר כמות של כ 12,000 מ"ק מים מטוהרים ביום. המבנה  משתרע על שטח של כ 6000 מ"ר ובנוי מ כ 5000 מ"ק בטון. המבנה כולל מערכות אלקטרו מכאניות, אינסטלציה, חשמל פיקוד ובקרה. הפרויקט הינו פרויקט תכנון ביצוע, התכנון כולל תכנון תהליכי וקונסטרוקטיבי. כל הציוד האלקטרו מכאני הובא והורכב על יד צוותים אורגניים.