מסוע להובלת גרעינים – נמל אשדוד

הקמת מערך שינוע גרעינים מרציף 21 בנמל אשדוד לממגורות אשדוד

המזמין: חברת נמלי ישראל

בניית מסוע באורך של 2.2 ק"מ המחבר בין רציף 21 בנמל אשדוד לממגורת התבואה, בהיקף של כ 250 מיליון ש"ח.

המסוע החדש מבוסס על שינוע באמצעות מסועי סרט ייחודיים, בתפוקה כוללת של 1,800 טון לשעה ומבוסס על 2 קווי מסועים בתפוקות 600 טון לשעה ו1,200 טון לשעה.

העבודה כוללת בין היתר: עבודות תשתית, פיתוח, הקמת מבנים, ציוד ומערכות, חשמל, בקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות אקולוגיות

וכן עבודות הקשורות בביצוע מושלם של המערכת, לרבות אישורי רשויות לתפעול המערכת ותעודת אכלוס.