מסוע להובלת גרעינים – נמל אשדוד

הקמת מערך שינוע גרעינים מרציף 21 בנמל אשדוד לממגורות אשדוד

המזמין: חברת נמלי ישראל

המסוע החדש מבוסס על שינוע באמצעות מסועי סרט, בתפוקה כוללת של 1,800 טון/שעה ומבוסס על 2 קווי מסועים בתפוקות 600 טון/שעה ו1,200 טון/שעה.

העבודה כוללת בין היתר: עבודות תשתית, פיתוח, הקמת מבנים, ציוד ומערכות, חשמל, בקרה, מערכות גילוי וכיבוי אש ומערכות אקולוגיות

וכן עבודות הקשורות בביצוע מושלם של המערכת, לרבות אישורי רשויות לתפעול המערכת ותעודת אכלוס.

בהיקף של  כ200 מליון ₪.