מרכז אזורי רמלה לוד – חברת החשמל

הקמת מבנה משרדים

המזמין: חברת חשמל.

הקמת מבנה משרדים בשטח של מעל 2000 מ"ר