מרכז פסיכולוגיה – אונ' בן גוריון

הקמת מבנה הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן גוריון, כיתות לימוד, אודיטוריום.

המזמין: אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מבנה מונומנטלי ומיוחד כ- 7000 מ"ר, קונסטרוקצית בטון מורכבת, חזיתות מצופים בפריקסטים מתועשים (ראשון מסוגו),  מסכי אלומיניום, מערכות חשמל מ.א. ואינסטלציה.