משען בית חולים סעודי – רמת אפעל

הקמת מבנה בית חולים סיעודי.

המזמין: משען דיור מוגן

מבנה בשטח של כ- 12,000 מ"ר. מבנה המיועד לשמש למחלקות סיעודיות של מרכז גריאטרי  מבנה בן 4 קומות מצופה אבן בטקסטורה מיוחדת. חדרי אשפוז ,מערכות גזים רפואיים, מערכות חשמל ומיזוג אוויר, בקרת מבנה ותקשורת, מבנה מורכב ומרשים.