פקולטה למיקרוביולוגיה – הדסה עין כרם

הקמת מבנה מעבדות.

המזמין: האוניברסיטה העברית

מבנה מורכב של כ-15,000 מ"ר מורכב מקומות מדורגות בגבעה

סלעית כולל מרתף, גימור ברמה גבוהה כולל חיפויי אבן, מבנה מעבדות מתוחכם.