שגרירות בריטניה בישראל

עבודות שיפוץ ושדרוג משכן שגרירות בריטניה בת"א.

המזמין: משרד החוץ הבריטי.

עבודות לשדרוג וחידוש מבנה הכוללות, עבודות מערכות, בניהן, עבודות חשמל, תקשורת, כריזה.

הקמת חדרי שרתים ממוגנים, עבודות גמר ברמת גימור גבוהה במיוחד, חיפוי חוץ בשילוב אלמנטים אדריכליים מתקדמים כדוגמת חזית BRIS-SOLEIL (הצללת אלומניום אקטיבית) ושילוב חלונות ממוגני פיצוץ.

עבודות פיתוח חוץ כולל הקמת מכשולים אקטיביים ופאסיביים לעצירת ניסיונות חדירה עם רכבים לשטח השגרירות.