שכונת גני יעקב – רחובות

בניין מגורים בניה רוויה.

המזמין: רם מדירות

מבנה מגורים בן 11 קומות ל20 יח"ד + שטח מסחרי של 5 חנויות ומחסנים. שטח בנוי 3,300 מר+600 מר מרתף עבור חניה, מחסנים, חדר מערכות ומאגר מים. הפרויקט כלל גם ביצוע שימור של מבנה ומבנה לשחזור.