שכונת חולות ה – ראשון לציון

בניית 192 יחידות דיור בנייה רוויה.

המזמין: החברה הכלכלית ראשון לציון

192 יח"ד בשטח של כ- 20,000 מ"ר כולל עבודות פיתוח גינון ותשתיות.