תחמ"ש הוד השרון

הקמת תחנת משנה לחשמל בהוד השרון

המזמין: חברת החשמל

הקמת מבנה בשטח של כ- 6,000 מ"ר ו- 8,000 קוב בטונים גלויים

כולל עבודות מערכות אלקטרו מכניות מסובכות.